Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 1.07.2020

Kaitstavate loodusobjektide arvud seisuga 1.07.2020

1. juuli 2020 aasta seisuga oli Eestis kokku 3844 kaitstavat loodusobjekti (sulgudes on muutus võrreldes 2019. aasta lõpuga: 79↓), nendest:

  • looduskaitsealasid 231 (muutust ei toimunud ↔);
  • maastikukaitsealasid 154 (muutust ei toimunud ↔);
  • rahvusparke 6 (muutust ei toimunud ↔);
  • vana ehk uuendamata kaitsekorraga alasid 45 (muutus 14↓);
  • parke ja puistuid 505 (muutus 7↓);
  • hoiualasid 319 (muutust ei toimunud ↔);
  • püsielupaiku 1487 (muutus 66↓);
  • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 22 (muutus 1↓);
  • kaitstavaid looduse üksikobjekte 1075 (muutus 9↑).