Loodusmälestised

 1. Kaljukotkas (Aquila chrysaёtos)
 2. Suur-konnakotkas (Aquila clanga)
 3. Väike-konnakotkas (Aquila pomarina)
 4. Merikotkas (Haliaeёtos albicilla)
 5. Madukotkas (Circaёtus gallicus)
 6. Kalakotkas (Pandion haliaetus)
 7. Valge-toonekurg (Ciconia ciconia)
 8. Must-toonekurg (Ciconia nigra)
 9. Sookurg (Grus grus)
 10. Karu (Ursus arctos)
 11. Hirv ja maraal (Cervus elaphus)
 12. Põder (Alces alces)
 13. Lendorav (Pteromys volans)
 14. Kobras (Castor fiber)

 

Teised kaitsealused loomaliigid

 1. Rabapistrik (Falco peregrinus)
 2. Punajalg-pistrik (Falco vespertinus)
 3. Tuuletallaja (Falco tinnunculus)
 4. Herilaseviu (Pernis apivorus)
 5. Hiireviu (Buteo buteo)
 6. Karvasjalg-viu (Buteo lagopus)
 7. Must-harksaba (Milvus migrans)
 8. Puna-harksaba (Milvus milvus)
 9. Kakulised (selts Striges)
 10. Kägu (Cuculus canorus)
 11. Öösorr (Caprimulgus europaeus)
 12. Siniraag (Coracias garrulus)
 13. Jäälind (Alcedo atthis)
 14. Vaenukägu (Upupa epops)
 15. Piirpääsuke (Micropus apus)
 16. Rähnilised (selts Pici)
 17. Värvulised, va ronk, hallvares, harakas, pasknäär, kodu- ja põldvarblane (selts Passeres)
 18. Rabakana (Lagopus lagopus)
 19. Metsis (Tetrao urogallus)
 20. Luiged (perek Cygnus)
 21. Hallhani (Anser anser)
 22. Ristpart (Tadorna tadorna)
 23. Hahk (Somateria molissima)
 24. Kaurid (perek Colymbus)
 25. Alk (Alca torda)
 26. Pütid, va tuttpütt (perek Podiceps)
 27. Nahkhiirlased (Vespertilionidae)
 28. Karihiirlased (Soricidae)
 29. Siil (Erinaceus europaeus)
 30. Vaskuss (Anguis fragilis)
 31. Lagrits e oravhiir (Eliomys quercinus)
 32. Pähklinäpp e pähklihiir (Muscardinus avellanarius)
 33. Eba-pärlikarp (Margaritana margaritifera)
 34. Viinamäetigu (Helix pomatina)
 35. Metskits (Capreolus capreolus)
 36. Metssiga (Sus scrofa)
 37. Krüüsel (Cepphus grylle)
 38. Turteltuvid (perek Streptopelia)
 39. Metsakuklane (Formica rufa)
 40. Salukuklane (Formica pratensis)