Taimeliikide — loodusmälestusmärkide — loetelu

 

 1. Kollane käoking (Aconitum lasiostomum)
 2. Rand-orashein (Agropyrum junceum)
 3. Püramidaalne akakapsas (Ajuga pyramidalis)
 4. Mägi-kilbirohi (Alyssum Gmelini)
 5. Koerkäpp (Anacsmptis pyramidalis)
 6. Palu-liivkann (Arenaria stenophylla)
 7. Meripuju (Artemisia maritima)
 8. Liiv-hundihammas (Astragalus arenarius)
 9. Haniputk (Berula erecta)
 10. Jalgtarn (Carex rhizina)
 11. Valge tolmpea (Cephalanthera longifolia)
 12. Punane tolmpea (Cephalanthera rubra)
 13. Mägi-kadakkaer (Cerastium alpinum)
 14. Taani merisalat (Cochlearia danica)
 15. Pisikäpp (Epipogon Aphyllum)
 16. Alssosi (Equisetum scirpoides)
 17. Karedahambune osi (Equisetum trachyodon)
 18. Rand-ogaputk (Eryngium maritimum)
 19. Lõhnav käoraamat (Gymnadenia odoratissima)
 20. Luuderohi (Hedera helix)
 21. Vesipaunikas (Hydrocotyle vulgaris)
 22. Mägi-naistepuna (Hypericum montanum)
 23. Tömpõiene luga (Juncus subnodulosus)
 24. Rand-seahernes (Lathyrus maritimus)
 25. Kobarpea (Ligularia sibirica)
 26. Järvikas (Litorella uniflora)
 27. Metsõunapuu (Malus silvestris)
 28. Pihkane pusurohi (Melandrium viscosum)
 29. Ida-võsalill (Moehringia lateriflora)
 30. Arukäpp (Orchis morio)
 31. Põhja lipphernes (Oxytropis sordida)
 32. Karvane lipphernes (Oxytropis pilosa)
 33. Mägi-piimputk (Peucedanum oreoselinum)
 34. Alpi võipätakas (Pinguicula alpina)
 35. Roidputk (Pleurospermum austriacum)
 36. Laukapuu (Prunus spinosa)
 37. Pisilina (Radiola linoides)
 38. Villtulikas (Ranunculus lanunginosus)
 39. Saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis)
 40. Tuma nokkhein (Rhynchospora fusca)
 41. Soomurakas (Rubus arcticus)
 42. Randpung (Samolus valerandi)
 43. Kollane tähtpea (Scabiosa ochroleuca)
 44. Mustjas sepsikas (Schoenus nigricans)
 45. Palu-põisrohi (Silene chlorantha)
 46. Tatari põisrohi (Silene tatarica)
 47. Tuhkpihlakas (Sorbus aria)
 48. Jugapuu (Taxus baccata)
 49. Püstine hiirehernes (Vicia cassubica)
 50. Kiviürt (Woodsia ilvensis)

 

 

Dekoratiivsete taimeliikide loetelu

 

 1. Kuldking (Cypripedium calceolus)
 2. Näsiniin (Daphne mezereum)
 3. Sinine emajuur (Gentiana pneumonanthe)
 4. Niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus)
 5. Siberi võhumõõk (Iris sibirica)