Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2007 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Kaitstavat territooriumi on 18% maismaast (vt. teemakaart).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

79281

18

Hiiumaa

23831

23

Ida-Virumaa

58404

17

Jõgevamaa

33836

13

Järvamaa

34019

13

Läänemaa

76105

32

Lääne-Virumaa

53755

16

Põlvamaa

18687

9

Pärnumaa

111760

23

Raplamaa

55039

18

Saaremaa

52324

18

Tartumaa

50643

17

Valgamaa

41253

20

Viljandimaa

51685

15

Võrumaa

36477

16

kokku maakonnad

777101

18

 

Kaitstavat akvatooriumi on 738192 ha ehk 31%.

 

 

Märkused