Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2010 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Kaitstavat territooriumi on 18% maismaast (vt. teemakaart).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

80868

19

Hiiumaa

24058

24

Ida-Virumaa

58306

17

Jõgevamaa

33911

13

Järvamaa

33789

14

Läänemaa

76283

32

Lääne-Virumaa

53911

15

Põlvamaa

18774

9

Pärnumaa

115074

24

Raplamaa

55875

19

Saaremaa

53307

18

Tartumaa

50911

17

Valgamaa

41256

20

Viljandimaa

51915

15

Võrumaa

36520

16

kokku maismaa

784757

18

 

Kaitstavat akvatooriumi on 752564 ha ehk 31%.

 

Märkused