Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2013 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

81195

19

Hiiumaa

24220

24

Ida-Virumaa

58719

17

Jõgevamaa

34360

13

Järvamaa

34004

14

Läänemaa

76058

32

Lääne-Virumaa

54430

15

Põlvamaa

18906

9

Pärnumaa

115762

24

Raplamaa

56243

19

Saaremaa

54180

19

Tartumaa

51347

17

Valgamaa

41713

20

Viljandimaa

52258

15

Võrumaa

36974

16

kokku maismaa

790369

18

 

 

Märkused

1 maakondade pindalade summa on 4348150 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

2 territoriaalmere pindala on 2518780 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

3 suurte järvede pindala on 185305 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 251878 ha (allikas Maaamet jaanuar 2013);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 4522763 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Muudatusena on pindalad nüüdsest arvutatud MapInfo programmis cartesiani valemiga.