Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2014 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektidega: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

84962

19,6

Hiiumaa

24109

23,6

Ida-Virumaa

58881

17,5

Jõgevamaa

34405

13,2

Järvamaa

34105

13,9

Läänemaa

75862

31,8

Lääne-Virumaa

55502

15,3

Põlvamaa

18870

8,7

Pärnumaa

116151

24,2

Raplamaa

56291

18,9

Saaremaa

54188

18,5

Tartumaa

55079

18,4

Valgamaa

41723

20,4

Viljandimaa

52849

15,4

Võrumaa

37048

16,1

kokku maismaa

800025

18,4

 

 

Märkused

1 maakondade pindalade summa on 4348150 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

2 territoriaalmere pindala on 2518780 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

3 suurte järvede pindala on 185305 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 251878 ha (allikas Maaamet jaanuar 2013);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 4522763 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2013);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis cartesiani valemiga.