Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2015 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti (vt. teemakaart).

 

Maakond

muutus (ha)

pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

239

85201

19,7

Hiiumaa

28

24137

23,6

Ida-Virumaa

1454

60335

17,9

Jõgevamaa

239

34644

13,3

Järvamaa

7

34112

13,9

Läänemaa

75

75937

31,9

Lääne-Virumaa

74

55576

15,3

Põlvamaa

429

19299

8,9

Pärnumaa

62

116213

24,2

Raplamaa

49

56340

18,9

Saaremaa

91

54279

18,6

Tartumaa

182

55261

18,5

Valgamaa

41

41682

20,4

Viljandimaa

45

52894

15,5

Võrumaa

1

37049

16,1

kokku maismaa

2934↑

802959

18,5

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346809 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2015)

2 territoriaalmere pindala on 2520105 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2015)

3 suurte järvede pindala on 188526 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2015)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2708631 ha (allikas Maaamet jaanuar 2015);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7055440 ha (allikas: Maaamet jaanuar 2015);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.