Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2019 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

1095↑

87107

20,1

Hiiumaa

57↑

24280

23,5

Ida-Virumaa

516↑

62400

21,0

Jõgevamaa

5208↑

35980

14,1

Järvamaa

1240↑

38222

14,3

Läänemaa

111↑

52338

28,8

Lääne-Virumaa

4315↑

61961

16,8

Põlvamaa

31↑

14999

8,2

Pärnumaa

2685↑

147626

27,2

Raplamaa

1754↑

55558

20,1

Saaremaa

647↑

55053

18,7

Tartumaa

1019↑

61652

18,4

Valgamaa

688↑

40767

21,3

Viljandimaa

4651↑

58110

17,0

Võrumaa

3205↑

47725

17,2

kokku maismaa

27222↑

843778

19,4

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.