Kaitstava territooriumi pindala Eestis 31.12.2021 seisuga.

 

Analüüs on teostatud järgmiste Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektide põhjal: kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid (koos piiranguvööndiga).

 

Juuresolevas tabelis on ära toodud maismaa pindala maakonniti.

 

Maakond

Kaitstava territooriumi muutus (ha)

Kaitstava territooriumi pindala (ha)

% maakonna pindalast

Harjumaa

420↑

87322

20,2

Hiiumaa

32↑

24317

23,6

Ida-Virumaa

453↑

62955

21,2

Jõgevamaa

42

35976

14,1

Järvamaa

18↑

38522

14,4

Läänemaa

54↑

52438

28,9

Lääne-Virumaa

74↑

62116

16,8

Põlvamaa

58↑

15107

8,3

Pärnumaa

172↑

148104

27,3

Raplamaa

75↑

55657

20,1

Saaremaa

359↑

55823

19,0

Tartumaa

283↑

61982

18,5

Valgamaa

20↑

40800

21,3

Viljandimaa

39↑

58324

17,1

Võrumaa

27↑

47759

17,2

kokku maismaa

2041↑

847201

19,5

 

 

Märkused

1 maismaa pindala on 4346532 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

2 territoriaalmere pindala on 2513958 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

3 suurte järvede pindala on 187128 ha (allikas: Maaamet detsember 2017)

4 veeala on Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv ning Läänemeri, veeala pindala on 2701091 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

5 Eesti kogupindala (maismaa ja vee-ala kokku) on 7047623 ha (allikas: Maaamet detsember 2017);

 

NB! Omavahel kattuvate objektide ülekatted on eelnevalt eemaldatud. Pindalad on arvutatud MapInfo programmis karteesiani valemiga.