Tabel 2. Kaitsealade arv maakondade lõikes
Maakond LKA MKA RP VK PA KOKKU
             
Harju 14 17 1 2 77 111
Hiiu 8 9 0 0 8 25
Ida-Viru 5 14 0 2 25 46
Jõgeva 8 3 0 8 50 69
Järva 7 9 0 1 32 49
Lääne 5 7 1 4 16 33
Lääne-Viru 8 16 0 7 72 103
Põlva 5 6 0 3 16 30
Pärnu 33 10 0 16 42 101
Rapla 6 14 0 8 59 87
Saare 15 15 1 14 17 62
Tartu 8 4 0 23 42 77
Valga 5 4 0 11 43 63
Viljandi 7 12 1 10 21 51
Võru 4 11 1 2 20 38
KOKKU 138 151 5 111 540 945
* Mitme maakonna territooriumile jäävad kaitsealad on paigutatud selle 
maakonna koosseisu, kuhu jääb temast pindalaliselt suurim osa.