Tabel 3. Hoiualade pindalad 
maakondade lõikes
Maakond Arv Pindala (ha)
    maismaa  akvat
Harju 25 5685 18750
Hiiu 17 6149 64772
Ida-Viru 13 241 27975
Jõgeva 4 50 1234
Järva 7 292 0
Lääne 29 14223 85636
Lääne-Viru 13 1920 69
Põlva 25 3986 32
Pärnu 42 34738 106262
Rapla 34 10035 0
Saare 70 30820 294032
Tartu 13 2255 35161
Valga 28 1954 319
Viljandi 4 1147 16809
Võru 20 1378 0
maismaa   114873  
akvat     651051
KOKKU 344   765925