Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade lõikes
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 75 41
Hiiumaa 37 26
Ida-Virumaa 74 53
Jõgevamaa 85 26
Järvamaa 32 12
Läänemaa 73 36
Lääne-Virumaa 64 37
Põlvamaa 53 33
Pärnumaa 167 65
Raplamaa 72 45
Saaremaa 108 54
Tartumaa 156 30
Valgamaa 79 29
Viljandimaa 80 25
Võrumaa 68 29
KOKKU 1201 527