Tabel 5. Püsielupaikade arv
maakondade lõikes
Maakond Arv  
  kokku neist ministri määrusega
Harjumaa 95 41
Hiiumaa 41 26
Ida-Virumaa 83 53
Jõgevamaa 89 25
Järvamaa 39 12
Läänemaa 88 36
Lääne-Virumaa 67 37
Põlvamaa 53 33
Pärnumaa 187 65
Raplamaa 82 45
Saaremaa 129 54
Tartumaa 181 30
Valgamaa 78 29
Viljandimaa 90 25
Võrumaa 73 29
KOKKU 1350 526