Tabel 7. Ohustatud liikide arv ohustatuse kategooria järgi*

liik

Hv

Eo

Oa

Hr

Tv

Mr

seened

4

21

16

43

7

0

samblikud

18

5

24

41

21

1

vetikad

0

0

10

4

0

0

sammaltaimed

10

5

14

117

5

48

soontaimed

27

31

29

100

54

68

selgrootud

42

39

26

208

98

77

selgroogsed

3

12

14

30

21

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv - hävinud või tõenäoliselt hävinud

 

 

 

 

Eo - eriti ohustatud

 

 

 

 

 

Oa - Ohualtid

 

 

 

 

 

 

Hr - haruldased

 

 

 

 

 

 

Tv - tähelepanu vajavad

 

 

 

 

 

Mr - määratlemata

 

 

 

 

 

*allikas - Punane Raamat 1998