Koostöö Euroopa Liidu programmidega


LIFE-Nature
Alates 2005. aastast osaleb Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus projekti koostööpartnerina projektis "Merekaitsealad Läänemere idaosas", mida koordineerib Balti Keskkonnafoorum-Läti.
Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Natura 2000 rakendamisele Eesti, Läti ja Leedu merealadel, hinnata ja vähendada nendele merealadele võimalikke ohte. Projekti jooksul kogutakse andmeid loodusobjektide kohta, testitakse alternatiivseid kalapüügimeetodeid ning -vahendeid, mis aitavad vähendada kaitstavate linnu- ja imetajaliikide sattumist kalapüügivahenditesse. Valitud merealadele koostatakse ka kaitsekorralduskavad. Projekt lõpeb 2009. aastal.

Projekti koduleht: http://www.balticseaportal.netNATURE GIS on Euroopa kaitsealuste alade geoinfo temaatilise võrgustiku projekt (2002-2005)

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus kui projekti koostööpartner kasutas oma veebikaardirakenduses EELISe kaitsealade ja kaitsealuste üksikobjektide andmestikku. Neid andmeid kuvatakse online ka võrgustiku temaatilise portaali kaardirakenduses, mille keskserver asub Belgias.

Projekti koduleht: http://www.eelis.ee/ngis/


LIFE-Environment
Alates 2004. aastast osaleb EELISe infosüsteem Turu Ülikooli koordineeritavas Euroopa Liidu LIFE-Environment programmi kuuluvas rahvusvahelises projektis Eesti keskkonnaandmete edastajana.

Projekti ülesande 6 Keskkonnainfoteenuse demonstratsioonesitlus raames on plaanis kasutada EELISE andmetel põhineva kaardirakenduse ühendamist Soome ja Läti vastavate rakendustega. Ülesanne annab Info- ja Tehnokeskusele võimaluse proovida erinevate veebiteenuste omavahelist integreerumist ja nende koos töötamise võimet. Samuti on see ülesanne väärtuslik kogemus samasuguste lahenduste pakkumiseks Eestisiseste (keskkonna)kaardirakenduste omavaheliseks sidumiseks.

Projekti koduleht: http://www.keskkonnainfo.ee/projektid/vahe