Liigiandmete esitamise vorm

Näidisvorm andmete esitamiseks asub SIIN

Andmetele esitatavad nõuded leiab SIIT

Tellitud tööde (liikide inventuurid) puhul peavad andmed laekuma tellijale ning vastama lepingu lisas esitatud nõuetele. Tellija on kas Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond (KeM LKO), Keskkonnaamet (KA) ja selle regioonid. Tellija saadab andmed Keskkonnaagentuuri (KAUR) keskkonnaregistrile (KKR) ning samaaegselt informeeriva teate ka teistele osapooltele (KeM LKO <=> KA vastava piirkonna regioon).
Keskkonnaagentuuri kontaktid on: kaur@envir.ee; Marika.Arro@envir.ee, Kaire.Sirel@envir.ee

Kaitsealade ekspertiisides, kaitsekorralduskavades, liikide tegevuskavades fikseeritud teated uutest leiukohtadest edastab töö tellija KKR-i ja teistele osapooltele sama skeemi kohaselt. Andmetele kehtivad lisas esitatud nõuded.

KMH käigus selgunud liigi leiukohtade andmetest saab aruannete läbivaatamisel info KA, kes edastab vajalikud andmed KKR-i (kehtib ülalkirjeldatud skeem). Vajadusel kontrollib ja täpsustab andmeid ning korraldab ka andmete digitaliseerimise enne KKR-i saatmist.

Vabatahtlikud eksperdid esitavad oma andmed reeglina vastava piirkonna KA regiooni (võimalusel digitaalselt, kasutades lisatud näidisvormi). Peale andmete kontrolli ja leiukoha piiride fikseerimist (põhikaardi täpsusega) edastab KA regioon andmed KAUR-ile andmete kandmiseks KKR-i.

* Samasugune skeem kehtib ka aktiivsete andmete kandmisel registri arhiivi.

* Tellitud tööde puhul peab uuritava piirkonna kohta eelnevalt võtma KKR väljavõtte olemasolevatest andmetest.