Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.02.05 Pärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud05.02.1964
RekvisiitPärnu rajooni TSN Täitevkomitee 05.02.1964. a otsus nr 26
PealkiriPärnu raj. TSN TK otsus nr.26
Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset
väärivate looduslike objektide säilitamine
Sisu

PÄRNU RAJOONI TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

O T S U S Nr.26

5.veebruaril 1964. Pärnus

Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu seadusega 7.juunist 1957.a seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" ning Eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi otsusega 28.juulist 1962.a. Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Võtta riikliku looduskaitse alla Pärnu rajoonis kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisale nr.1 .

2. Avaldada otsuse lisana nr.2 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega objektide nimekiri ja lisana 3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr.80 29.aprillist 1963.a.

3. jne

4. jne

Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee

esimees: E.Saar

Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär: L.Orgvee

L i s a nr. 1

Pärnu rajooni TSN Täitevkomitee

otsuse 5.veebr. 1964.a. nr.26 juurde.

I. Maastikuline keeluala - Kurgja-Linnutaja.

II. Maastikuline keeluala - Rannametsa luited ja Tolkuse raba

III. Botaanilis-zoloogiline keeluala Sangelaiud.

IV Arheloogiline keeluala - Allikukivi karstikoopad ja allikas.

Metsad.

1. Reiu metskonna kvartalid nr.77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 92 ja 93

2. Valgerand- Reiu metskonna kvartalid nr. 44, 45, 46 ja riigi reservmaa

3. Tõstamaa metskonna kvartalid nr.191-194

4. Naissoo tammik

5. Salumägi

6. Jäärja metskonna kvartalid nr. 123, 140

7. Kariste metskonna kvartal nr.143

8. Kivikupitse mägi

9. Surju metskonna kvartalid nr.242, 245, 268, 269.

Botaanilised j azooloogilised kaitsealad.

1. Metskuukressi kasvuala

2. Metsküüslaugu kasvuala

3. Kuldkingu kasvuala

4. Hariliku jugapuu levimisala -Audru metskonna kv.153, 154

5. Hariliku jugapuu levimisala -Tõstamaa metskonna kv.138, 146

Maastikulised üksikelemendid.

1. Timmkanali paljand

2. Põhjakivi paljand

Pargid.

Vändra alevis:

1. Kultuuripark

2. Noortepark

3. Lastepark

Rõusa külanõukogus:

4. Kirikumõisa park

5. L.Koidula sünnikoha park

6. Rõusa park

7. Kurgja kalmistu metsapark

8. kurgja park

9. Särgava park

Aluste külanõukogus:

10. Pärnjõe park

11. Kõnnu park

Tori külanõukogus:

12. Tori park

Kaisma külanõukogus:

13. Kaisma park

14. Kõnnu park

Tihemetsa külanõukogus:

15. Allikukivi park

Tali külanõukogus:

16. Tali park

Saarde külanõukogus:

17. Jäärja park

Häädemmeeste külanõukogus:

18. Arumetsa park

19. Häädemeeste park

Uulu külanõukogus:

20. Uulu park

Surju külanõukogus:

21. Surju park

22. Vaskrääma park

Taali külanõukogus:

23. Taali kirikumõisa park

24. Taali mõisa park

Are külanõukogus:

25. Are park

Halinga külanõukogus:

26. Pärnu-Jaagupi park

27. Kaelase park

Sauga külanõukogus:

28. Audru sovhoosi park

Audru külanõukogus:

29. Audru park

Tõstamaa külanõukogus:

30. Tõstamaa park

Koonga külanõukogus:

31. Veltsa park

32. Oidermaa park

33. Kõima park

34. Lodja park

35. Pargi mägi(Peoplats Kalli külas)

Varbla külanõukogus:

36. Illuste park

37. Mõtsu park

38. Paadremaa park

Rändrahnud

1. Arumetsa rändrahn

2. Rändrahn- Kihnu saarel

3. "Kassikivi"

Puud.

Rõusa külanõukogus:

1. Kahearuline pärn - Kurgja tee ja Sambliku teeharu kohal, C.R.Jakobsoni istutatud

2. Pärn - Kurgja talu maa-alal, C.R.Jakobsoni istutatud

3. Männid(2) - Kurgja talu maa-alal, Pärnu jõe parempoolsel kaldal, C.R.Jakobsoni istutatud

4. Kuusk - C.R.Jakobsoni kolhoosi maa-alal

5. Mänd - Vändra metskonnas

6. Künnapuu - Pärnu jõe paremal kaldal, Hiieaua kohal

Tihemetsa külanõukogus:

7. Ussikuusk

8. Vindi mänd

Kiling-Nõmme linnas :

9. Lõhisleheline kask

Tali külanõukogus:

10. Tamm

11. Pärn

12. Rehemetsa tamm

Surju külanõukogus:

13. Karu käpajälgedega mänd

14. Männid (2)

15. Peksumänd

Audru külanõukogus:

16. Ussikuusk- Uruste surnuaia juures

17. Tamm - Uruste surnuaia juures

Kihnu külanõukogus:

18. Tamm -Lina külas

19. Tamm -Lemsi külas

20. Pärnad -Lina külas

Koonga külanõukogus:

21. Pärnad (5tk.) -Oidermaa sov. Mihkli kiriku lähedal

Varbla külanõukogus:

22. Tamm-Oademetsa metsavahi maja lähedal

23. Tamm -Paatsalu-Nehatu teest 50 m läände

24. Tamm - Paatsalu-Nehatu teest 200 m läände

25. Tammed (2 tk)- Paatsalu-Nehatu tee lähedal

Pärnu -Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär: L.Orgvee

Lisa nr. 2

Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee

otsuse 5. veebruiarist 1964. a. nr. 26 juurde

I. Nigula Riiklik Looduskaitseala

II. Riiklikud botaanilis-zooloogilised keelualad

1. Nätsi raba

2. Virussaare rabasaar

3. Mihkli tammik

III. Riiklik botaaniline keeluala - Halliste puisniit

IV. Pargid

1. Tihemetsa Põllumajanduse ja Mehhaniseerimise Tehnikumi park ja dendranaarium

2. Varbla metskonna juures asuv park

3. Pootsi kooli park

4. Pööravere park

V. Maastiku üksikelemendid - Tori põrgu

VI. Viljapuuaiad - A. Kurmi selektsioonaed

VII. Rändrahnud ja kivikülvid

1. Uue-Kabja randrahn

2. Massu suurkivi

3. Rehekivi e Vanapagana kivi

4. Võnnukivi e Kalevipoja vestitasku kivi

5. Kotkakivi

6. Soo-otsa rändrahn

7. Rändrahn - Häädemeeste k/n

8. Randrahn - Häädemeeste k/n

9. Rändrahn - Kabli k/n

10. Kalevipoja vestitaskukivi e Viie valla piirikivi

11. Suur rändrahn "Jänessaru kivi"

12. Ratta rändrahn

13. Suur rändrahn - Kaisma k/n

14. Kivimurr rahn

15. Suur rändrahn - Albuste k/n

VIII. Põlised puud

1. Mänd - Tihemetsa k/n

2. Mänd - Kilingi-Nõmme linna keskväljak

3. Tamm - Saare k/n

4. Kased (3 tk.) - Saarde k/n

5. Jalakas - Tali k/n

6. Künnapuu - Tali k/n

7. "Uudna tamm"

8. "Panga tamm"

9. "Pärna pärn"

10. Kadakas - Audru k/n

11. Kadakad (2 tn.) - Audru k/n

12. Tamma - Audru k/n

13. Pärnad (9 tn.) - Audru k/n

14. Pärnad (3 tk.) - Kihnu k/n

15. "Kossu tamm"

16. Mänd - Surju k/n

17. Kask - Surju k/n

18. Tammed (3 tk.) - Tõstamaa k/n

19. Pärnad (2 tk.) - Halinga k/n

20. Pärn "Riinu"

21. Pärnad (2tk.) - Tori k/n

22. Künnapuu - Aluste k/n

23. Mänd - Kaisma k/n

24. Mänd, omapärase võraga - Kaisma k/n

25. Tamm - "Arametsa tamm"

26. Tammed (2tk.) - "Paisu tammed"

27. Tammed (2tk.) - "Pedametsa tammed"

28. Mänd - Kaisma k/n

29. Mänd - "Päkapiku mänd"

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964.02.05_nr26_Pärnurj_TSN (pdf, 1,4 MB)