Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.03.17 ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse kiVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.03.1959
RekvisiitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a käskkiri nr 26
PealkiriENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26
Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NõUKOGU JUURES ASUVA

LOODUSKAITSE VALITSUSE JUHATAJA

KÄSKKIRI

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD MAASTKU

uKSIKELEMENTIDE, DENDRAARIUMIDE JA

KATSEKULTUURIDE, VILJAPUUDE JA VILJAPUUAEDADE, RÄNDRAHNUDE JA

KIVIKulVIDE NING PÕLISTE PUUDE KAITSE

KORRALDAMISE PõHIMÄÄRUSE KINNITAMISEST

Vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldusele 13. märtsist 1959.a. nr. 331-k kinnitada riikliku kaitse alla

võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude

ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimäärus.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja V. Telling

17. Märtsil 1959 nr. 26

K i n n i t a t u d

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja

käskkirjaga nr. 26 17. märtsist 1959.a.

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD MAASTKU

uKSIKELEMENTIDE, DENDRAARIUMIDE JA

KATSEKULTUURIDE, VILJAPUUDE JA

VILJAPUUAEDADE, RÄNDRAHNUDE JA

KIVIKulVIDE NING PÕLISTE PUUDE KAITSE

KORRALDAMISE PÕHIMÄÄRUSE

Looduse üksikobjektide riikliku kaitse ülesandeks on säilitada Eesti NSV-s teaduslikel, pedagoogilistel,

kultuuriajaloolistel ja esteetilistel eesmärkidel meie maastike looduslikult kaunimaid ja haruldasemaid üksikelemente,

väärtuslikemaid dendraariume, katsekultuure, viljapuid ja viljapuuaedu, suuremaid ja huvitavamaid rändrahne,

kivikülve ning põliseid puid.

1. Riikliku kaitse alla võetud looduse üksikobjektide säilimise eesmärgil on keelatud:

1) maastiku üksikelementide osas:

a) geoloogilistest paljanditest, koobastest ja jugade astangutest pae, dolomiidi, kruusa ja liiva võtmine, jugade

veejõu kasutamise edasine suurendamine, jõesängi süvendamine ja risustamine või mõnel muul viisil jugade,

koobaste ja paljandite ning nende lähema ümbruse loodusliku ilme muutmine;

b) "mägede" ja morrenküngaste loodusliku ilme rikkumine neist kruusa ja liiva võtmise ning metsa lageraie teel;

c) karstialadel pae murdmine, kruusa ja liiva võtmine, prahi mahapanek ja karstimoodustiste loodusliku ilme

igasugusel muul viisil rikkumine;

d) geoloogiliste ja geograafiliste objektide otseses läheduses ehituste püstitamine ilma Looduskaitse Valitsuse loata;

2) dendraariumide, katsekultuuride, viljapuuaedade ja üksikute kaitse alla võetud viljapuude maharaiumine,

rikkumine või kahjustamine;

3) rändrahnude ja kivikülvide loodusliku ilme ja asukoha muutmine;

4) põliste või haruldaste puude maharaiumine, rikkumine või kahjustamine.

II. Dendraariumide, katsekultuuride, viljapuuaedade ja üksikute kaitse alla võetud viljapuude osas tehtavate

hooldus- ja aretustööde aastaplaanid tuleb kooskõlastada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse

Valitsusega.

Failid: peida ,kuva
Seotud failENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a k2skkiri nr 26 (pdf, 0,8 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPirnipuu (KLO4000278)
Siskini mänd; Meriküla mänd (KLO4000819)
Hoovi künnapuu (KLO4000820)
Rava tammik (KLO1000189)
Rannamõisa pank (KLO1000071)
Rava maastikukaitseala (KLO1000214)
Pae karstiala (KLO1000205)
Kuimetsa maastikukaitseala (KLO1000419)
Ohessaare maastikukaitseala (KLO1000552)
Kirbla astang (KLO1000353)
Salevere Salumägi (KLO1000388)
Paistu ürgorg (KLO1000371)
Rannaniidi pangad (KLO1000132)
Joaveski joa astang (KLO1000407)
End. Karja kiriku pastoraadi aed (KLO1200020)
Lossimägede paljand (KLO4001183)
Treppoja; Treppoja astangud (KLO4001049)
Tõrvajõe joa astang (KLO4001050)
Pirnipuud (KLO4000232)
Helme koopad (KLO4001233)
Koorküla koopad e. Põrguhaud (KLO4001117)
J.Aamissepa selektsiooniaed (KLO1200245)
A.Kurmi selektsiooniaed (KLO1200222)
Pärsamaa dendraarium (KLO1200551)
Kostivere maastikukaitseala (KLO1000499)
Ebavere maastikukaitseala (KLO1000465)
Panga maastikukaitseala (KLO1000007)
Kuimetsa karstiala; (Kuimetsa urked) (KLO1000420)
Tamme paljand (KLO1000031)
Kalmistu paljand; (Tartu devoni paljand) (KLO1000481)
Kallaste järskkallas (KLO4001051)
A.Kurvitsa selektsiooniaed (KLO1200254)
Kohtla-Nõmme tamm (KLO4000809)
Jägala juga (KLO4000058)
J.Raeda selektsiooniaed (KLO1200546)
A. Alase dendraarium (KLO1200538)
Tupenurme pank (KLO1000083)
Uljaste oos koos Uljaste järvega (KLO1000059)
Mägimänni katsekultuur (KLO1200007)
Aruküla koopad (KLO1000311)
Rannaniidi pankade maastikukaitseala (KLO1000233)
Pae maastikukaitseala (KLO1000244)
Keila juga (KLO4001048)
Narva jõe kanjoni maastikukaitseala (KLO1000542)
Üügu maastikukaitseala (KLO1000425)
Pirnipuu "Järve seemik"; (Külmakindel pirnipuu "Järve seemik") (KLO4000230)
Pirnipuu (KLO4000231)
Rannamõisa maastikukaitseala (KLO1000116)
Peetri jõe maastikukaitseala (KLO1000173)
Vapramägi (KLO1000447)
Vaivara maastikukaitseala (KLO1000450)
Panga (Mustjala) pank (KLO1000374)
Peetri jõe paljand (KLO1000118)
Mihkel Ranna dendraarium (KLO1200555)
Langevoja juga (KLO1000513)
Lepakõrve ja Küdema kurisud (KLO1000514)
Uhaku karstiala (KLO1000015)
Oti metsõunapuu; Oti mõtsik (KLO4000616)
Kägi pirnipuud; (J. Kägi poolt aretatud pirnipuud 45 tk) (KLO4000617)
Tori paljand ja koopad (KLO1000081)
Ojaküla tamm (KLO4001113)
Künnapuu; Asuja künnapuu (KLO4000765)
Torma ohvrikivi (KLO4000935)
Luubakivi, (Laubakivi) (KLO4000930)
Tõllukivi (KLO4000951)
Jalakas (KLO4000196)
Vaki künnapuu (KLO4000873)
Haab (KLO4000186)
Kadakas (KLO4000200)
Lolu kadakas (KLO4000219)
Mänd (KLO4000225)
Pärsti saar (KLO4000237)
Ristimäe männid (2 puud); (Ristipalo männid) (KLO4000240)
Pärn (KLO4000236)
Luua kuusk (KLO4001278)
Upsi kask (KLO4000253)
Selja küla rahnud (4) (KLO4000287)
Veimuti mänd (KLO4000292)
Rapla rahn; (Kalevipoja luisk; Köpsoni kivi) (KLO4000989)
Miku künnapuu (KLO4000223)
Mänd; Tuttiga pettäi (KLO4000226)
Vana-Kariste hõberemmelgas (KLO4000255)
Kadakas (KLO4000262)
Viluvere rändrahn (KLO4000289)
Karinu ohvrikivi (KLO4000477)
Kullamäe männid ja kadakas (KLO4000383)
Sooküla kask (KLO4000403)
Luua hall pähklipuu (KLO4001280)
Luua jalakas (KLO4001279)
Pärn Riinu (KLO4000841)
Suur rändrahn; Olgino rändrahn (KLO4000967)
Jaanukse kivi (KLO4000466)
Puiatu suurkivi (KLO4000495)
Soo-otsa rändrahn (KLO4000482)
Linnu pere pärn (KLO4001281)
Eestimaa kivide kuningas (KLO4000489)
Suur rändrahn; Pütsepa rändrahn; Jeremi rändrahn (KLO4000501)
Nõmme rändrahn (KLO4000968)
Ratta rändrahn (KLO4000504)
Taagepera ohvrikivi (KLO4000494)
Kasekingu pere kased (KLO4001282)
Äiamaa rändrahn (KLO4000971)
Luisu rändrahn (KLO4000972)
Hollandi kivi (KLO4000446)
Vinso rändrahn; Sannakivi (KLO4000992)
Palivere pooppuu (KLO4000386)
Tõllukivi (Kalevipoja lingukivi) (KLO4000906)
Massu rändrahn (KLO4001017)
Laane tammed (2 tk) (KLO4000812)
Suur Patstein (KLO4000451)
Vargstein (KLO4000449)
Vissuvere rändrahn (KLO4000969)
Rõngu kivi; Rõugu kivi (KLO4001003)
Riia-Võhma tamm (KLO4000696)
Uuemõisa tammed (KLO4000775)
Ubari tammed (KLO4000779)
Kernu kadakas (KLO4000788)
Õunapuu tamm; Õunapuu põline tamm (KLO4000790)
Kaali tamm (KLO4000793)
Täri pärn (KLO4000794)
Viirapuu rändrahn; Naatsaku rändrahn (KLO4000897)
Alliku tammed (KLO4000791)
Sassi tamm (KLO4000796)
Roosu tamm (KLO4000797)
Kägi-Jaani tamm; Käägijaani tamm (KLO4000799)
Uuetoa kadakas (KLO4000802)
Raugu tamm (KLO4000804)
Pidula tamm (KLO4000806)
Tammevälja tamm; Ohvritamm (KLO4000807)
Mehide männid (KLO4000810)
Vana-Nurtu tamm; (Tamm) (KLO4000818)
Nõmpa pappel (KLO4000795)
Oidika kadakas (KLO4000801)
Juuru tammed (2) (KLO4000844)
Luige tamm rändrahnuga (KLO4000845)
Taari künnapuu (KLO4000857)
Ristimänd (KLO4000855)
Tammemäe tammed (16) (KLO4000856)
Tamme-Koori tamm; Viiralti tamm (KLO4000858)
Murru pärnad (KLO4000860)
Võõpsu mänd (KLO4000846)
Kuradikivi (KLO4000907)
Parunite kivi (KLO4000914)
Väike Patstein (Ristikivi) (KLO4000912)
Vahastu rändrahn; Vahastu suurkivi (KLO4000990)
Võstermäe rändrahn (KLO4000973)
Rätsepa rändrahn (KLO4000505)
Kopli jalakas; Künnapuu (KLO4000800)
Võhma kivikülv (KLO1000432)
Käsmu kivikülv (KLO1000357)
Jalakas (KLO4000056)
Naissaare hiidrahn (KLO4000275)
Sillaotsa haab; (Haab; Valgejõe haab) (KLO4000288)
Suurkivi (KLO4000944)
Mänd (KLO4001190)
Mägipää rändrahn; (Mägipe rändrahn) (KLO4001105)
Koluvere tammede allee (KLO1200581)
Pappel (KLO4001196)
J.Pärna pärnad (7) (KLO4001207)
Kuusk; Küünlakuusk (KLO4001208)
Türiseniidi kivi (KLO4000950)
Kaarekivi (KLO4000953)
Suur-Tõlli kerisekivi; Suure Tõllu kerisekivi; Raka kivi (KLO4000954)
Paksu suurkivi (KLO4001004)
Tammeveski kivi (KLO4001006)
Metsküla tamm (kaheharuline) (KLO4000803)
Arbimäe mänd; (Mänd; Mäe-Arbi e. Arbimäe mänd) (KLO4000769)
Aavakivi; Kõrkvere hiidrahn (KLO4000959)
Lepakose rändrahn (KLO4001005)
Ristimänd; (Mänd) (KLO4000771)
Kivilõpe Kalevipoja kivi (KLO4001009)
Võlla rändrahn (KLO4000961)
Arumetsa väike rändrahn (KLO4001141)
Pärnad; Lemmaku pärnad (2) (KLO4001220)
Antsi tamm; Ansi tamm (KLO4001226)
Korgõmäe Ivannikivi (KLO4000079)
Sammuli rahn (KLO4000496)
Tõllamäe tamm (KLO4000424)
Polli tamm (KLO4000423)
Laikmaa kadakad(20) (KLO4000776)
Varbola maalinna tammed; Varbola linnuse tammed (KLO4000813)
Võsu mänd (KLO4000843)
Sepise jugapuu (KLO4000798)
Kloostrisaare tammed (2) (KLO4000774)
Laanemetsa pärn (KLO4000419)
Lõpre tamm (KLO4000388)
Sõsarsaarte tammed (3) (KLO4000773)
Kotkakivi (Kokkõkivi) (KLO4000983)
Laanemetsa tamm (KLO4000420)
Kuninga mänd; (Mänd) (KLO4000596)
Kotkapesa mänd; (Mänd) (KLO4000412)
Luunja suurkivi; (Suurkivi rahn) (KLO4001101)
Tänassilma pihlakas (KLO4000252)
Vara kiriku tamm; (Tamm; Vara ohvritamm) (KLO4000853)
Ahunapalu kadakad; (Kadakad) (KLO4000850)
Vara pargi tammed (3); (Tammed) (KLO4000854)
Asuküla tamm (KLO4000792)
Helmerseni kivikülv; Helmerseni kivid (KLO4000472)
Tamm (KLO4000290)
Malda kadakas (KLO4000833)
Laane pärn; (Pärnad) (KLO4000218)
Kirepi kuusk; (Kuused) (KLO4000207)
Rõngu hiietamm; (Tammed) (KLO4000241)
Põldeotsa tamm (KLO4000834)
Kopli tammed (3 tk) (KLO4000811)
Mesikäpa e. Ilumänd; (Mänd) (KLO4000767)
Vanapagana kivi; (Tõllukivi) (KLO4000471)
Vabaduse tamm; (Tamm; Körberi tamm) (KLO4000413)
Väike-Pakri rändrahn; (Väike-Pakri saare rändrahn) (KLO4000941)
Haki männid (KLO4000862)
Põrgukivi (KLO4000934)
Põndi kask (KLO4000808)
Abruka saare I suurkivi (KLO4000946)
Vahase saare I hiidrahn (KLO4000948)
Koogila kivi (KLO4000957)
Võlupe rändrahn; Artur Luha rahn (KLO4000958)
Kiviaru rändrahn (KLO4000483)
Vana-Nurtu hiietamm; (Tamm) (KLO4000817)
Ülendi pärn e. Pühapärn; Ülendi niinepuu (KLO4001104)
Skärestain (KLO4000910)
Saanika rändrahn (KLO4000445)
Linama kivid (KLO4000915)
Peetrikivi (KLO4000447)
Vanapagana lingukivi (KLO4000905)
Lindakivi (KLO4000127)
Pärsikivi (KLO4000998)
Pireti kivi e. Silla suurkivi (KLO4000956)
Hookivi e. Hobusekivi; Ookivi (KLO4000952)
Peedi talu rändrahn (KLO4001157)
Halliste hiietamm (KLO4000187)
Eevakivi (KLO4000492)
Sipa pärn (KLO4000397)
Villevere rändrahn (KLO4000479)
Juuru saar (KLO4000198)
Veske saar (KLO4000805)
Äksi suur rahn; Äksi rändrahn (KLO4000991)
Pühamänd (Põlula pühamänd) (KLO4000842)
Kõrvi suurkivi (KLO4001001)
Laiakivi rändrahn (KLO4001000)
Ratsikivi; Raudsikivi; Rautsi kivi (KLO4000960)
Karusselja pärn (KLO4000876)
Tulekivi e. Sihi suurkivi (KLO4000918)
Kõpu saar; Oja küla saar (KLO4000215)
Rahnude rühm Palmse pargis e. Kloostrikivid (13) (KLO4000987)
Võnnukivi (KLO4000982)
Kaarli mänd; (Kaarli männid) (KLO4000768)
Jalakas; Asuja jalakas (KLO4000764)
Osmussaare II rahnuderühm (KLO4000904)
Arametsa tamm (KLO4000431)
Lähkma põõsaskask (KLO4000838)
Abruka saare II suurkivi (KLO4000947)
Leissaare tamm (KLO4000763)
Vahase saare II hiidrahn (KLO4000949)
Iivakivi; Vanapagana kivi (KLO4000441)
Kabala kivi ehk Maasika talu kivi (KLO4000480)
Kalevipoja (Truuumani) kivid (KLO4000911)
Kärbla tamm (KLO4000387)
Plettenbergi tamm (KLO4000233)
Laekvere mänd (KLO4000869)
Liigvalla "Orjatamm" (KLO4000870)
Porkuni mänd (KLO4000430)
Ristivälja rändrahn (KLO4000974)
Suur rändrahn; Liivasaare rändrahn (KLO4000975)
Pillisaare rändrahn (KLO4000976)
Jõessaare rändrahn; (Suur rändrahn; Paaksima kivi; Oore talu kivi; Kõo kivi) (KLO4000978)
Kaubi kuusk (KLO4000266)
Miku hiiepärn (KLO4000827)
Karuallika künnapuud (KLO4000828)
Munamäe kivi; Väike-Munamäe rahn; Kalevipoja kivi (KLO4000899)
Oru pargi kivi (KLO4000937)
Õru rahn; Suur rändrahn; Saksamatsi rahn; Kasa küla rahn; H. Viidingu viimane kivi (KLO4001230)
Võrnu rändrahn (KLO4000938)
Hobusepuu; Kuie pärn, (Kuie hobusepuu) (KLO4000193)
Linnamäe rändrahn (KLO4001008)
Jõemetsa lõhislehine valgelepp (KLO4001144)
Ilumäe hiiepärn; Hiie-niinepuu (KLO4000407)
Tamme künnapuu (KLO4000291)
Upsi tamm (KLO4000859)
Auksi kadakas (KLO4000184)
Väike-Kareda euroopa lehis (KLO4000822)
Vaki kivi (KLO4000979)
Peedi talu mänd (KLO4000872)
Tellissaare viie valla piirikivi (KLO4001012)
Paisu tammed (2); Paisu talu tamm (KLO4000874)
Sohlu mänd; (Mänd; Sohlu kaheharuline mänd) (KLO4000837)
Püha tamm (KLO4000785)
Peetri mänd; (Mänd) (KLO4000766)
Hinnimäe rändrahn (KLO4000500)
Noortepargi kivi; Lastepargi kivi (KLO4000121)
Teedla rändrahn; (Teedla rändrahn ja kivikülv selle ümber) (KLO4000898)
Koikküla tamm (KLO4000597)
Rahapettäi (KLO4000863)
Kürema männikivi (KLO4000916)
Näärikivid (KLO4001194)
Koplipargi kivi; Kopli (Kase) pargi kivikülv (KLO4000077)
Udria maastikukaitseala (KLO1000583)
Rohuneeme rahn; Maisiniidi kivi (KLO4000920)
Puuri künnapuu (KLO4000235)
Ukukivi; (Ukukivi (Lossikivi, Ohvrikivi, Lindakivi); Uku-Lossi-Linda-Neitsikivi) (KLO4000940)
Koosi kivid; Koosi kivid (5) (KLO4000921)
Kupukivi (KLO4000927)
Hiiesaare Silmakivi (KLO4000932)
Augu suurkivi (KLO4000928)
Mõisaaseme pärn (KLO4000836)
Peksumänd (KLO4000705)
Kai- ja Mai-nimelised pärnad (KLO4000840)
Kastna tammed (3 tk) (KLO4000839)
Võiera pärnad (2 tk) (KLO4000720)
Jõõpre kooli pärnad (7tk) (KLO4000835)
Paluküla 3 rahnu (KLO4000933)
Mänd "Karo kakutu pettai"; Karo kakutu pettäi (KLO4000400)
Kukka põllukivi (KLO4000931)
Väljaku kadakas (KLO4000293)
Ellu tamm; Vana-Nurtu Ellu tamm (KLO4000816)
Lahmuse kivi (KLO4001007)
Tahkuna hiidrahn (KLO4000473)
Sirtsi rändrahn (KLO4000962)
Ellandvahe kivi (KLO4000456)
Ohvrikivi; Varbola ohvrikivi (KLO4000966)
Ramsikivi (KLO4000239)
Kuke-Miku kivi (KLO4000454)
Kõljala tamm (KLO4000350)
Mardimiku kivi (KLO4000459)
Lümati jalakas; Lümati künnapuu (KLO4000415)
Kalevipoja luisk (KLO4000475)
Suur rändrahn; Metste rändrahn (KLO4000481)
Silgu tamm (KLO4000404)
Niitvälja kadakas (KLO4000391)
Nõiakivi (KLO4000469)
Riiasöödi tamm (KLO4000390)
Triitsu tamm; (Tamm) (KLO4000416)
Niitsiku suurkivi (KLO4000490)
Tubala rändrahn; Tõllu kivi (KLO4000470)
Tülivere tamm (KLO4000389)
Mänd "Kraaviotsa pettai"; Kraaviotsa pettäi (KLO4000401)
Ojaküla ohvrikivi ehk Köstrikivi (KLO4000970)
Varja rändrahn (KLO4001015)
Põllküla rändrahn (KLO4000943)
Vaiatu lehis (KLO4000782)
Avinurme pärnad (KLO4000783)
Katmani tammed (KLO4000784)
Kalmaste mänd (KLO4000824)
Mänd "Tutuga pettai"; Tuttuga pettäi (KLO4000847)
Nurtu pärn; Lebinase pärn (KLO4000823)
Korgõmäe ristipettäi (Kõrgemäe pettai) (KLO4000861)
Tamm (KLO4001204)
Plotina mänd (KLO4000849)
Liiapeksi kadakad (KLO4000271)
Tolli talu kask (3) (KLO4000250)
Amuuri korgipuu (KLO4000829)
Õisu rahnud ja kivikülv (KLO4001206)
Kaarna- e. Pruudikivi; Armumiskivi (KLO4000988)
Oonurme rändrahn (2) (KLO4001043)
Näärikivid 3 rahnu (KLO4000963)
Luua lehis (KLO4000037)
Ehalkivi; Ehakivi; Linnukivi; Veljastekivi (KLO4000487)
Must kivi (KLO4000465)
Odakivi (KLO4000461)
Pärispea rändrahn; Taneli kivi (KLO4000460)
Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi (KLO4000491)
Riidaja tamm; Leebiku tamm (KLO4000422)
Tagaküla suurkivi (KLO4000488)
Vatku tamm (KLO4000406)
Vetepere tamm; Tammsaare tamm (KLO4000411)
Peri tamm (KLO4000402)
Osmussaare "kaksikud" / Hoitstaina (KLO4000903)
Imukvere tamm (KLO4000781)
Põlendiku kivi (KLO4000917)
Turbuneeme kivid (KLO4000925)
Saadumetsa suurkivi (KLO4000484)
Tilleoru tamm; Tilleoru talu kolm tamme (KLO4000830)
Pikametsa suurkivi (KLO4000929)
Koiva tamm (KLO4001225)
Matsi kivi e. Eremiit; (Uustalu kivi) (KLO4000984)
Vahakivi; Palmse rändrahn; Palmse Vahakivi; Nõiakivi (KLO4000986)
Linda-Neitsi e.Lodikivi; Linnamäe kivi (KLO4000993)
Laiuse pärn (KLO4001126)
Leetse suured rahnud; Leetse rändrahnud (2) (KLO4001228)
Kaarli tamm ehk Laiuse tamm (KLO4001125)
Ruusmäe tamm (KLO4000868)
Rändrahn; Põdra kivi; Põdrakivi (KLO4000980)
Tondikivi (KLO4000443)
Pollikivi (KLO4000493)
Aruküla hiidrahn; (Hiidrahn; Hellamaa kivi) (KLO4000453)
Rehekivi (KLO4000965)
Taru hiidrahn; Taari hiidrahn (KLO4000476)
Süti kask; (Kask) (KLO4000245)
Kambja kuusk; (Kuusk) (KLO4000202)
Kehra ussikuusk; (Kuusk; Ülejõe ussikuusk) (KLO4000780)
Rootsi kuninga männid; (Laane tänava männid (4)) (KLO4000778)
Põllküla künnapuu; (Jalakas; Laoküla jalakas; Põllküla jalakas) (KLO4000789)
Tiiru kivi; (Tiiru kivi e. Painuva Suurkivi); (KLO4000923)
Launiidu kivi; (Laoniidu kivi) (KLO4000924)
Tädu kuusk; (Kuusk; Tadu kuusk) (KLO4000777)
Tõruvere laanekivi; (Laanekivi) (KLO4000999)
Osmussaare I rahnuderühm (KLO4000901)
Kiviheinamaa kivi; (Kiviheinamaa Kärga kivi) (KLO4000926)
Uuesoo rändrahn; (Uuesoo e. Rebase kivi ja teised rahnud; Rebasekivi) (KLO4000945)
Kohtukivi; Kavastu kohtukivi (KLO4000994)
Painuva rändrahn; (Painuva kivi) (KLO4000464)
Purekari rändrahn; (Purekari neeme rändrahn) (KLO4000462)
Truuduse tamm; (Tamm) (KLO4000417)
Keskmise Kalevipoja lingukivi (KLO4000996)
Sorrukivi; (Sõrrukivi; Jaani-Mardi suurkivi) (KLO4000922)
Kalevipoja lingukivi e. Kalevipoja tool; Kalevipoja liisukivi e. Kalevipoja tool (KLO4000995)
Vaindloo hiidrahn (KLO4000169)
Nõmmemaa kivikülv (KLO4001137)
Kalevipoja lingukivi ehk Prossa hiidrahn (KLO4000936)
Salajõe Allika rahn ja Kasemetsa rahn (KLO4000913)
Põõsaspea neeme rändrahn / Pestain (KLO4000444)
Vedu nõiakivi; (Vedu nõiarahn) (KLO4000997)
Kukka kivi (KLO4001152)
Kiratsi rändrahn; Kiratsi ristikivi (KLO4000955)
Kärsna kadakas; (Reinu kadakas; Karstna kadakas) (KLO4000865)
Kukeküla rändrahn (KLO4000269)
Parunikivi (KLO4000909)
Tinnipalu rändrahn (KLO4000499)
Tamme-Lauri tamm (KLO4000427)
Malusi rändrahn; (Suur-Malusi saare rändrahn, Suur-Malusi rändrahn) (KLO4000103)
Tuhandeaastane tamm; Rannaküla tamm; Rannamõisa tamm; Ranna ohvritamm; Kodavere tamm; Rootsiaegne tamm (KLO4000852)
Hirvli suurkivi (KLO4000468)
Kõpu suurkivi; Lepistepao suurkivi; Kõrgessaare suurkivi (KLO4000474)
Mäkaste ohvrikivi (KLO4000598)
Prohveti mänd (KLO4000595)
Mänd "Kahar pettai" (KLO4000848)
Suur-Pakri rändrahn; (Suur-Pakri saare rändrahn; Suur-Pakri suurkivi) (KLO4000942)
Joomakivi (KLO4000463)
Karu suurkivi; (Karu kivi) (KLO4000458)
Välgita pärn (KLO4000259)
Tammispea rändrahn (KLO4000486)
Konguta pärnad; (Konguta pärnad (3)) (KLO4000718)
Valgjärve tammed (3); Valgjärve tammed (2 puud) (KLO4000831)
Porkuni hõbepajud (KLO4000871)
Puurmani Jaani-Hansu mänd (KLO4000826)
Umbusi rändrahn (KLO4000977)
Moori kivi (KLO4000478)
Smen (KLO4000448)
Arumetsa rändrahn (KLO4001140)
Kabelikivi; Muuga kabelikivi (KLO4000919)
Utria rändrahnude külv (KLO4000939)
Huuksi kaksikpärn (KLO4000753)
Ojaküla pärn (KLO4001116)
Kivimurru rändrahn (KLO4001013)
Kadrioru kivikülv, sh. Põhja kivi (KLO4000062)
Lõunakivi (KLO4000100)
Karisöödi tamm (KLO4000421)
Mustahamba tamm (KLO4000426)
Ruuga tamm (KLO4000425)
Jõõrte pettai (KLO4000864)
Männiku hiidrahn; Männiku rändrahn; Hiidrahn Nõmmel; Nõmme hiidrahn (KLO4000116)
Tamsalu suur rändrahn; (Suur rändrahn; Tooma kivi; Toomaru e. Tooma talu suurkivi) (KLO4001011)
Assikvere mänd; Iite mänd (KLO4000414)
Väike-Ulila pärn; (Pärnad) (KLO4000605)
Raudemetsa mänd (KLO4000825)
Mäesuitsu ohvripärn; (Pärn; Hiiepärn) (KLO4000851)
Kastna hiiepärn (KLO4000577)
" Vana-Jüri" rändrahn (KLO4000985)
Jaanikildi rahn (KLO4000497)
Jaani-Tooma suurkivi (KLO4000457)
Konguta pärn; (Pärn) (KLO4000772)
Kase t. tammed (3) (KLO4001227)
Kallaste saar; (Kask) (KLO4000201)
Järvekivi (KLO4000450)
Tsutsu kivi (Suur rändrahn) (KLO4001274)
Rändrahn Emajõe luhal; (Suur rändrahn) (KLO4001202)
Suur rändrahn (KLO4001203)
Kullakannu kivi; (Kullahansu kivi) (KLO4000467)
Labidakivi (KLO4000498)
Laulimäe kivi; (Laulumäe kivi) (KLO4000455)
Liigvalla orjakivi (KLO4000502)
Liivaaugu tamm (KLO4000392)
Mänd; Püha mänd; Püha pettai (KLO4000418)
Soolätte künnapuu (KLO4000429)
Pühajärve sõjatamm (KLO4000384)
Ojakivi; (Orjakivi; Võsu rändrahn; Oja suurkivi; Sagadi kivi) (KLO4000485)
Pada oru mänd (Vanaveski mänd) (KLO4000408)
Mäe-Lehtsoo; Mäe-Lõhtsuu tamm (KLO4000428)
Panga tamm (KLO4000396)
Pilladu tamm (KLO4000393)
Sarapiku kivi (KLO4000452)
Päkapikumänd (KLO4000432)
Mõõdussaare rändrahn (KLO4000503)
Uduna tamm (KLO4000395)
Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi (KLO4000442)
Soehavva rändrahn (KLO4000981)
Siiriuse kask (KLO4000866)
Lusti tamm (KLO4000385)
Rändrahn Kalevipoja lootsik (KLO4000900)
Napimäe pettai; Sapimäe pettai; Sapi mänd (KLO4001143)
Tamm; Püramiidtamm; (Hariliku tamme püramiidvorm) (KLO4000248)
Mesipuu kask (KLO4001277)
Suur rändrahn; Härjamäe rändrahn (KLO4001002)
Separa kuusk (KLO4000242)
Rabakivi tamm (KLO4000394)
Koigi ussikuusk (KLO4000821)
Huuksi elupuu (KLO4001250)
Hatuseviljaline pappel (KLO4000192)
Tammiku kivikülv (KLO4000908)
Lõhislehine hall lepp (KLO4000410)
Koluvere saar (KLO4000815)
Kivikülv; Aruküla kivikülv (KLO1000110)
Kürema kivikülv (KLO1000510)
Osmussaare rahn (2); (Osmusaare 2 gneissbretsa rahnu) (KLO4000902)
Hõbepaju; Illi hõberemmelgas (KLO4000194)
Jakobi tamm (KLO4000195)
Kõrgepalu mänd (KLO4000867)
Kriiva kask (KLO4000213)
Kuku tamm (KLO4000405)
Kuru mänd (KLO4000786)
Värava kased (4) (KLO4000260)
Jõemetsa vaher (KLO4000694)
Palsampappel; Oru pargi pappel; Euroameerika pappel (KLO4000787)
Kuninga-aru mänd (Kuninga arumänd) (KLO4001292)