Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1958.11.27 Rakvere Rajooni TSN TK otsus 27.11.1958 nr 300 Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud27.11.1958
RekvisiitRakvere Rajooni TSN TK otsus 27.11.1958 nr 300
PealkiriRakvere Rajooni TSN TK otsus 27.11.1958 nr 300
Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis.
Sisu

E N S V

Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

o t s u s nr. 300

27. novembrist 1958. a. Rakveres

Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee, ära kuulanud Rakvere Koduloomuuseumi van. teaduslik töötaja sm. Pajeso informatsiooni märgib, et Rakvere rajoon on mitmeti tähtis nii kultuuri kui loodusmälestismärkide poolest. Rajooni piires paikneb hulk looduslikult ja turismi seisukohalt huvitavaid kohti, samuti leidub rajoonis harva esinevaid taimeliike ja vetes kalu. Seni pole aga küllaldaselt tähelepanu osutatud rajooni maastikulise ilu ja mälestusmärkide säilitamisele, samuti maismaa ja vete loomastiku ning metsavarude ratsionaalsele ekspluateerimisele.

On esinenud rida looduskaitse põhimõte on vastu käivaid fakte ja jämedaid eeskirjade rikkumisi. Nii on maha raiutud puid endistes mõisaparkides ja looduslikult kaunites metsapaludes, liiva ja kruusakarjääride rajamisega rikutud looduse ilu huvitavaid pinnavorme, esineb rida puudusi jahimajanduse ja sportliku kalapüügi organiseerimise osas, jahi- ja kalakaitse eeskirjade rikkumisi, röövpüüki ning salaküttimist jne.

Loodusmälestusmärkide ja keelualade tõhustamiseks, kasulike jahiloomade ja lindude ning kalavarude taastamiseks ja suurendamiseks ning Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 242 - 11.07.1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s" täitmiseks Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1.Lähtudes majanduslikest, kultuurilistest, teaduslikest ja kasvatuslikest eemärkidest võtta kaitse alla Rakvere rajoonis looduslikult kaunid kohad ja üksikobjektid vastavavalt otsuse lisadele nr. 1 ja nr. 2.

Lisa nr. 1

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

27. novembri 1958. a. otsusele nr 300

Looduskaitse alla võetavate objektide nimekiri Rakvere Rajoonis.

1. Aaspere Lastekodu park (end. Aaspere mõisa park)

2. Vanamõisa park

3. End. Kunda mõisa park

4. End. Kalla mõisa park

5. End. Sagadi mõisa park

6. End. Kohila mõisa park

7. End. Uhtna mõisa park

8. End. Rägavere mõisa park

9. End. Karitsa mõisa park

10. Kadakas - Viitna k/n

11. Rakvere Tammik

12. Vinni tammik

13. Mädapea tammik

14. Rakvere Vallimägi

15. Pahnimägi

16. Mäeahelik järskude nõlvadega, kaetud metsa ja põlispuudega

17. Uhtju saar

L.Kalda

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr 2.

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee

27. novembri 1958. a. otsusele nr. 300

Vabariikliku tähtsusega rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude nimestik Rakvere rajoonis.

1. "Matsi kivi"

2. "Vana Jüri"

3. Saadumetsa suurkivi

4. Ojakivi

5. Vahakivi

6. Rahnude rühm Palmse pargis

7. Kaarna e. Pruudi kivi

8. Kivikülv - Võsu k/n

9. Ehalkivi

10.Tagaküla suurkivi

11. Suur rändrahn - Rakvere k/n

12. Selja küla rahn

13. Tudu rändrahn

14. Mänd - Võsu k/n

15. Tamm - Võsu k/n

16. Pärn - Võsu k/n

17. Mänd - Rägavere k/n

L.Kalda

Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär