Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmaastik
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.05.17 Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määrus nr 148
Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000508
NimiKäina lahe-Kassari maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)3095
Siseveekogude pindala (ha)5,1
Kaitse eesmärgi kirjeldusKäina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Kassari saare ja Käina lahe äärseid poollooduslikke kooslusi ning Käina lahte ja muid olulisi lindude rändepeatus- ning pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), lood (6280*), puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest üks kuulub I kaitsekategooria liikide hulka, naaskelnokk (Recurvirostra avosetta) on II kaitsekategooria liik ning randtiir (Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo) on III kaitsekategooria liigid;
4) taimeliiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, - emaputke (Angelica palustris), mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik, samuti II lisast puuduvat I kaitsekategooria liiki ja tema elupaiku.
IseloomustusKäina lahe-Kassari maastikukaitseala asub Hiiumaal Käina vallas. Juba 1939. aastal võeti kaitse alla Kassari ja Vaemla lahe tervisemudaalad. 1962. aastal moodustati kaks eraldi kaitseala: Kassari saare maastikukaitseala ja Käina lahe ornitoloogiline kaitseala. 1998. aastal moodustati nende põhjal üks ühine maastikukaitseala, mille eesmärgiks on kaitsta lindude rändepeatus- ja pesitsuskohta, Käina lahte ning Kassari poollooduslike kooslustega pärandkultuurmaastikku. Käina lahes leiduvad suured ravimuda varud, samuti pesitseb ja peatub seal palju linde, nagu merikotkas, naaskelnokk, hüüp, niidurüdi. Kassari saare maastikule on iseloomulikud kadastikud, rannaniidud ja liigirikkad aruniidud. Siin leidub rohkelt kaitsealuseid taimeliike nagu II kaitsekategooria veripunane koldrohi, tui-tähtpea, hall soolmalts, kaljukress ja mitmed käpalised. Kaitseala üldpindala on 5681,2 ha, sellest 2475,4 ha moodustab mereala.

I kat: merikotkas,
II kat: naaskelnokk, hüüp, niidurüdi
II kat taimed: liht-randpung, tui-tähtpea, balti sõrmkäpp, alpi litterhein, peen jänesekõrv

Pesitsevad liigid: Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Podiceps auritus, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, Tringa glareola.

Läbirändavad liigid: Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Grus grus, Pluvialis apricaria. (K. Möller, 1998)

Kaitsealused taimeliigid: Dactylorhiza fuchsii, Liparis loeselii. (Keskkonnaekspertiis, 1997; K. Möller, 1998)

Turism: Orjaku mäel linnuvaatlustorn. Õpperada: Orjakus saab täiendust pidevalt juurde, väliauditoorium Laisma silla lähedal Esiküla karjamaal. (M. Jeeser 2002)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Esiküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kassari küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Laheküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nasva küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Niidiküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Selja küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Taguküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vaemla küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere linnuala EE0040001
Väinameri EE067
Väinamere loodusala EE0040002
Hiiumaa laiud ja Käina laht 3EE005
Väinameri 207
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudJõe allik VEE4602306
Lepa kraav VEE1600022
Käina kraav VEE1600020
Uidu kraav VEE1600021
Salinõmme laht VEE3305030
Vaemla laht VEE3305020
Õunaku lahe avaosa VEE3305010
Jausa laht VEE3303000
Käina laht VEE3304000
Kassari rand VEE3306000
Hiiu väin VEE3307000
Vaemla jõgi VEE1160500
Nimi teadmata VEE2051380
Asub saarel (saartel)Hiiumaa
Taguküla laid
Vareslaid
Kadaklaid
Ruserahu
Ülemastelaid
Ristlaid
Saarnaki laid
Härglaid
Nuudirahu
Männaklaid
Vesikrahu
Põllurahu
Alamastelaid
nimetu
nimetu
Mustakivi laid
Viirekare
nimetu
nimetu
Luigerahu
Suur Idarahu
nimetu
Pikapendirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike Vesikrahu
nimetu
Naaskelrahu
nimetu
Umnäsu
Hülgerahu
Pisipendirahu
Lõunarahu
nimetu
Rukkirahu
Väike Vasikrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Vaherahu
nimetu
Veskirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tuutsarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksRecurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Sterna paradisaea (randtiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Angelica palustris (emaputk)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Bufo calamita (kõre)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKäina lahe-Kassari MKA, Vaemla lahe skv. (KLO1101397)
Käina lahe-Kassari MKA, Käina skv. (KLO1100142)
Käina lahe-Kassari MKA, Vesimaa skv. (KLO1100336)
Käina lahe-Kassari MKA, Uidu skv. (KLO1101396)
Käina lahe-Kassari MKA, Jõeküla skv. (KLO1100031)
Käina lahe-Kassari MKA, Taguküla laidude skv. (KLO1100011)
Käina lahe-Kassari MKA, Uidu niidi skv. (KLO1100023)
Käina lahe-Kassari MKA, Kiigeplatsi pv. (KLO1101400)
Käina lahe-Kassari MKA, Vaemla skv. (KLO1101398)
Käina lahe-Kassari MKA, Piibunina skv. (KLO1101393)
Käina lahe-Kassari MKA, Orjaku pv. (KLO1100016)
Tõllukivi (KLO4001029)
Nasva kadakad (KLO4000304)
Käina lahe-Kassari MKA, Käina lahe skv. (KLO1100014)
Käina lahe-Kassari MKA, Taguküla skv. (KLO1101394)
Käina lahe-Kassari MKA, Orjaku silma skv. (KLO1100022)
Käina lahe-Kassari MKA, Telliskivirahu skv. (KLO1101395)
Käina lahe-Kassari MKA, Kassari pv. (KLO1100141)
Käina lahe-Kassari MKA, Esiküla pv. (KLO1101399)
Käina lahe-Kassari MKA, Õunaku skv. (KLO1100056)
Käina lahe-Kassari MKA, Kassari sääre skv. (KLO1100232)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määrus nr 148 Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. mai 2007. a määruse nr 148 "Käina lahe–Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määrus nr 345 Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määruse nr 44 «Käina lahe – Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine
Seotud dokument VV 11. augusti 1999. a määrus nr 245 Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a määruse nr 44 "Käina lahe--Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 10. novembri 1998. a määrus nr 254 Maamaksu korrigeerimine Kallaste, Kukka, Käina lahe - Kassari, Luidja, Sarve ja Tihu maastikukaitsealadel ning Pihla -Kaibaldi ja Tahkuna looduskaitsealadel
Seotud dokument Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1998. a. määrus nr. 44 Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76 Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentENSV Metsamajandamise ja Looduskaitse ministri käskkiri nr 243 Käina lahe riikliku linnustikukaitseala looduse kaitse-eeskiri
Seotud dokumentHiiumaa raj. RSN TK otsus nr.120 Looduse kaitsest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.70 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr 6 20.09.1961 Looduskaitsest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr 4 15.07.1959 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024