Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1966.04.30 ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. 04. 1966 a käskkiri nr 84 Väljad: peida ,kuva
RekvisiitENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. 04. 1966 a käskkiri nr 84
PealkiriENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. 04. 1966 a käskkiri nr 84
Vastu võetud30.04.1966
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU

METSAMAJANDUSE JA LOODUSKAITSE PEAVALITSUSE JUHATAJA

KÄSKKIRI Nr. 84

30. aprillil 1966. a.

Muudatustest looduskaitsealuste

üksikobjektide nimekirjades.

Alates 1959.aastast, millal kehtestati kaitse rändrahnudele ja põlistele puudele, on toimunud rida muudatusi kaitsealuste objektide seisundis ja andmestikus.

Nagu kontrollimistel selgus on mitmed puud kuivanud või kuivamas, osa puid ja rändrahne aga ei vääri oma mõõtmetelt või ei vaja muudel põhjustel (asuvad kaitsealustes parkides jne.) vabariikliku tähtsusega objektidena kaitse alla kuulumist. uhtlasi on saabunud mitmeid ettepanekuid ka uute objektide looduskaitse alla vormistamiseks.

Arvestades ülaltoodut

k ä s i n:

1. Viia sisse muudatused Eesti MV Ministrite Nõukogu j.a. Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.märtsi 1959.a. käskkirjaga nr. 25 riikliku kaitse alla võetud rändrahnude ja kivikülvide ning - põliste puude, nimekirjadesse alljärgnevalt:

a) kustutada (kas hävimise või mitteküllaldase väärtuse tõttu) looduskaitse alla kuuluvate üksikobjektide nimekirjadest rändrahnud ja põlised puud vastavalt lisale nr. 1;

b) muuta mõnede maa-alaliselt lähedaste objektide

registrilist arvestust vastavalt lisale nr. 2.

....

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1966_30apr_nr84 (pdf, 1.3 MB)