Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1957.10.04 Tartu Linna TSN TK otsus.306 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas Väljad: peida ,kuva
RekvisiitTartu linna TSN Täitevkomitee 04.10.1957. a otsus nr 306
PealkiriTartu Linna TSN TK otsus.306
Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas
Vastu võetud04.10.1957
Sisu

kl;;

LKR: 13.10.1997 17:52:44

TARTU LINNA TÖÖRAHVA SAADIKUTE NÕUKOGU TÄITEVKOMITEE

OTSUS NR. 306

Tartus, 4. oktoobril 1957.a.

Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Tartu linnas.

Aluseuseks võtnud Eesti NSV ulemnõukogu seaduse 7.juunist1957.a. "Eesti NSV looduse kaitsest" ja Eesti NSV

Ministritenõukogu määruse 11.juulist 1957. a. nr. 242 "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s" ning

ära kuulanud ENSV Teatuste Akadeemia Looduskaitse komisjoni teadusliku sekretäri sm. Eilarti informatsiooni, Tartu

linna TSN Täitevkomitee märgib, et Tartu linnas leidub rida looduslikke objekte, mis oma teadusliku, kultuuriloolise või

esteetilise väärtuse tõttu vajavad kestvat säiliitamist ja kaitset.

Tartu Linna TSN Taitevkomitee

otsustab:

1. Võttes arvesse külmakindlate ja väärtuslike viljapuualuste suur tähtsust selektsioonitöös, võtta kaitse alla

järgmised puud:

a) külmakindlad pirnipuud "Järve seemik" Lembitu tn. 5 aias, seemik pirnipuu Elva tn. 8 aias, pirnipuu

meditsiinilise keskkooli aias R.Pälsoni tn.3 , seemikpirnipuu Kuru tn. 2 aias ja pirnipuu Vanemuise tn.46 ja 10.

seitsmeaastase kooli vahelisel alal;

b) Riia mnt. 12 juurde kuuluv aed umbes 200 viljapuu hübriidiga (valdaja A.Kurvits).

2. Võtta kaitse alla järgmised pargiosad, puiesteed ja puud:

a) Raadi dendraarium Raadi kruusaaugu ja Raadi järve vahelisel maa-alal;

b) Toome pargi osa, Oru Vallikraavi ja Näituse tn. vahemikus,

c) pärnaallee Tähtvere pargis;

d) pseudotsuuga allee Nurme tänava ja maarja kalmistu vahemikus;

e) suur pärn Tähtvere tän. nr. 5 maja kõrval, mis on seotud kirjanik K.E.Söödi elu ja tegevusega;

g) suured elupuud K.E.v.Baeri kalmu juures Maarja kalmistul;

h) hariliku tamme püramiidvorm Mit(urini tn. nr. 8 maja aias;

i) juudapuu V.Kingissepa tn. 45 maja aias;

j) kollane hobukastan N. Burdenko tn. 45 maja aias;

k) hõbevaher Kastani tn. nr. 1 maja aias;

l) seedrimänd Eha tn. 36 maja ees;

m) harilik tamm Õnne ja Kalevi tän. nurgal;

n) torkivad kuused (4 eks:) Pargi tn. 6 ja Pargi tn. 4 aedades;

o) rühm nulge Tähe tn. 38 aias.

3. Võtta kaitse alla:

a) Emajõe kaldal kalmistu kohal asetsev devoni liivakivipaljand;

b) suur rändrahn Emajõe luhal Tartu linna lasteasutuste abimajandi "Jaama" maa-alal.

4. Keelata käesoleva otsuse punktides 1, 2 ja 3 toodud objektide hävitamine, rikkumine, nende loodusliku ilme või

asukoha muutmine.

5. Kohustada Tartu linna ja rajoonidevahelise ajaloo muuseumi direktorit (sm. Kullaste):

a) läbiviima looduskaitse alla võetud väärtuslike viljapuude, pargiosade, puiesteede ja haruldaste puude valdajetega

kaitsekohuste lepingute vormistamine hiljemalt 1. detsembriks 1957.a.

b) teostama pidevat kontrolli looduskaitse alla võetud objektide hooldamise ja säilitamise üle;

6. Teha ettepanek eesti Põllumajanduse Akadeemiale (rektor sm. M.Klement) võtta käesoleva otsuse p.2-a toodud

Raadi dendraarium Raadi kruusaaugu ja Raadipargi vahelisel maa-alal oma kaitse alla.

7. Lubada kaitse alla võetud Toomeorus läbiviia massiüritusi kuni rahvapargi väljaehitamiseni.

8. Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna TK esimehe asetäitjale (sm. Sisask).

Tartu Linna TSN Täitevkomitee esimees /M.Varik/

Tartu Linna TSN Täitevkomitee sekretär /H.Vask/

LKR: 10.12.1997 01:11:15

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1957.10.04_nr306_TartuLinna_TSN (pdf, 0.2 MB)