Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tõstamaa maastikukaitseala (KLO1000565)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.03.30 Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 88
Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000565
NimiTõstamaa maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)524,7
Siseveekogude pindala (ha)3,7
Kaitse eesmärgi kirjeldusTõstamaa maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) rannamaastikku ning sealset elustikku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: rannaniidud (1630*), veealused liivamadalad (1110), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);
3) liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab II lisas ning mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik. Selleks liigiks on emaputk (Angelica palustris).
4) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ja mis on ühtlasi II ja III kategooria kaitsealused liigid, nagu III kategooria kaitsealused liigid valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), mudatilder (Tringa glareola), jõgitiir (Sterna hirundo) randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija (Lanius collurio), väiketiir (Sterna albifrons);
5) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab II lisas ja mis on ühtlasi II ja III kategooria kaitsealused liigid, nagu III kategooria kaitsealused liigid punajalg-tilder (Tringa totanus) ja tõmmuvaeras (Melanitta fusca);
6) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab II lisas ja mis ei kuulu kaitsekategooriatesse, nagu kühmnokk-luik (Gygnus olor), rabahani (Anser fabalis), rääkspart (Anas strepera), rägapart (Anas querquedula), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), kiivitaja (Vanellus vanellus), tumetilder (Tringa erythropus), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser Anser), viupart (Anas penelope), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas plathyrhynchos), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula).
IseloomustusKaitseala on moodustatud ENSV Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsusega nr 253 «Looduskaitse objektide kohta rajoonis» loodud kohaliku tähtsusega zooloogiliste kaitsealade Heinlaid ja Kivilaid baasil. Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kinnitati need kaitsealad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektiks Tõstamaa laiud.
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Pärnu linn, Kavaru küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lao küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Liu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Peerni küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pootsi küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõlli küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik
Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPärnu lahe linnuala EE0040346
Pärnu laht EE059
Tõstamaa loodusala EE0040363
Pärnu lahe 94
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2082340
Tõstamaa laht VEE3438000
Värati laht VEE3437000
Kavaru rand VEE3444000
Ranniku rand VEE3436000
Kihnu väina lääneosa VEE3440010
Tõstamaa jõgi VEE1121100
Tõrvanõmme peakraav (Lõõba kraav) VEE1121200
Nimi teadmata VEE2082330
Künnima jõgi VEE1121500
Lao rand VEE3439000
Saksametsa kraav VEE1800003
Asub saarel (saartel)Heinlaid
Kiveslaid
Ninarava
Uieda rava
nimetu
Anerava
Roorava
nimetu
Suur Viiratükk
nimetu
nimetu
Viirarava
Väike Viiratükk
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAngelica palustris (emaputk)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tringa glareola (mudatilder)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Sternula albifrons (väiketiir)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Anser fabalis (rabahani)
Mareca strepera (rääkspart)
Spatula querquedula (rägapart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Mergus serrator (rohukoskel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa erythropus (tumetilder)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser anser (hallhani)
Mareca penelope (viupart)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Aythya fuligula (tuttvart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidTõstamaa MKA, Kavaru-Peerni pv. (KLO1101215)
Tõstamaa MKA, Suti pv. (KLO1101214)
Tõstamaa MKA, Tõstamaa laidude skv. (KLO1101212)
Tõstamaa MKA, Värati pv. (KLO1101213)
Pildid: peida ,kuva
Tõstamaa rannaniit Foto: 19.07.2001 Uudo Timm
Tõstamaa rannaniit Foto: 19.07.2001 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 88 Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 88 "Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokumentPärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.253 Looduskaitse objektide kohta rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Tõstamaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Tõstamaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
KaitsekorralduskavaKihnu väina merepargi integreeritud arengukava - kaitsekorralduskava 2000-2010